ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
การพิจารณาคำร้องบรรจุคนต่างด้าว จะต้องมีวันที่ประทับตราให้อยู่ถึงของด่านตรวจคนเข้าเมือง คงเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน
และการพิจารณาคำร้องขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าว จะต้องยื่นคำร้องภายใน 15 – 90 วันก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตเดิม


กรุณาเข้าสู่ระบบ

 
 

  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน : ลืมรหัสผ่าน
  เข้าสู่ระบบ  

 
 
Copyright © 2014 Thailand Board Of Investment. All rights reserved.