ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
การพิจารณาคำร้องบรรจุคนต่างด้าว จะต้องมีวันที่ประทับตราให้อยู่ถึงของด่านตรวจคนเข้าเมือง คงเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน
และการพิจารณาคำร้องขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าว จะต้องยื่นคำร้องภายใน 15 – 90 วันก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตเดิม

ระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดระบบชั่วคราว เพื่อติดตั้งส่วนงานดังกล่าวให้พร้อมใช้งาน
โดยจะเริ่มดำเนินการปิดระบบชั่วคราว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
และจะดำเนินการเปิดระบบอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.


กรุณาเข้าสู่ระบบ

 
 

  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน : ลืมรหัสผ่าน
  เข้าสู่ระบบ  

 
 
Copyright © 2014 Thailand Board Of Investment. All rights reserved.