ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สำนักงานฯ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้วยการลดระยะเวลาพิจารณาคำร้องลงจากเดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ดังนั้น สำนักงานฯ จะพิจารณาเฉพาะคำร้องที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยจะส่งคืนทุกคำร้อง ที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
จึงขอให้บริษัทตรวจสอบเอกสารต่างๆ และข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันทุกครั้ง


กรุณาเข้าสู่ระบบ

 
 

  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน : ลืมรหัสผ่าน
  เข้าสู่ระบบ  

 
 
Copyright © 2014 Thailand Board Of Investment. All rights reserved.