แจ้งเรื่องการย้ายระบบ e-Expert เดิม และเปิดใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit

ทุกบริษัทสามารถเข้าใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

และสามารถเข้าใช้ระบบ e-Expert เพื่อพิมพ์หนังสืออนุมัติของ BOI เท่านั้น

เข้าใช้งานได้ที่  https://swe-expert.boi.go.thกรุณาเข้าสู่ระบบ

 
 

  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :
  เข้าสู่ระบบ  

 
 
Copyright © 2024 Thailand Board Of Investment. All rights reserved.
Built no. R201801-14.00